EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004


ЦеПроСАРД со свој допринос кон намалување на влијанијата од климатските промени – реконструкција и доградба на пат во населено место Попова Шапка

Тимот на ЦеПроСАРД ја подготви потребната документација во делот на заштитата на животната средина за реконструкција и доградба на општински пат во населено место Попова Шапка во општина Тетово. Со тоа ЗГ ЦеПроСАРД, даде свој допринос за намалување на влијанијата од климатските промени.
Подобрувањето на инфраструктурните линиски градби како што е реконструкцијата коловозот и изградбата на атмосферската канализација на патот, ќе овозможат развој на туризмот во општината. Општина Тетово прави напори за реконструкција на коловозите, изградба на тротоари, поставување на атмосферска канализација и јавно осветлување на сите патни правци кои се во нејзина надлежност.
Имајќи го во предвид очекуваниот пораст на бројот на возила кои ќе ја користат улицата, поради подобрените услови на патот, ќе се подобри протокот на сообраќај, ќе се намали задржувањето на возилата, а со тоа ќе се намалат емисиите во воздухот


изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap