EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004


Во организација на тимот на ЦеПроСАРД беа одржани обуки за усовршување на енергетски контролори на 23 и 24 септември 2017година во Битола

Обуки за усовршување на енергетски контролори беа одржани во хотел Милениум во Битола на 23 и 24 септември 2017 година. Обуките ги организираше и ги одржа ЦеПроСАРД како овластената организација за вршење на обуки и дообуки за енергетски контролори. Интересот на инженерите, учесници на обуките беше голем за новините и промените во оваа област.


изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap