EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004


ЦеПроСАРД – ВТОР ЦИКЛУС НА ОБУКИ ЗА УСОВРШУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ КОНТРОЛОРИ, АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2017

ЦеПроСАРД, како обучувач реизбран за спроведување Обуки за енергетски контролори како и за Обуки за усовршување на енергетски контролори, организираше втор циклус на Oбуки за усовршување на енергетски контролори.
Обуката се одржа во периодот од 30.08 до 02.09.2017та во просториите на ЦеПроСАРД. Посетителите на обуката беа запознаени со најновите информации од различните аспекти на проблематиката за енергетска ефикасност, со што ги унапредија своите познавања и вештини применливи во пракса. Обуката ја извршија предавачи со врвни познавања во широкиот спектар на енергетска ефикасност.
За успешно завршената обука, и надградување на знаењето и вештините, на посетителите на обуката од страна на ЦеПроСАРД им се врачени потврди со кои ќе го продолжат важењето на лиценците за дејноста енергетски контролор


изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap